Skip to content

ZABURZENIA MOWY

1 rok ago

129 words

ZABURZENIA MOWY Po pierwszym roku życia dziecko zaczyna rozumieć cel mowy i to, że każdy przedmiot ma swoją nazwę. W tym okresie dziecko rozumie znacznie więcej niż może wypowiedzieć. Do piątego roku życia dziecko mówi niewyraźnie. Opuszcza dźwięki trudniejsze do wypowiadania zastępując je łatwiejszymi lub w ogóle je pomija. Zamiast „R” wymawia „L”, zamiast „K” wymawia „T”, zamiast „G” wymawia „D”. Jest to okres fizjologicznego bełkotania. Bełkotanie (dyslalia), które przedłuża się poza piąty rok życia dziecka jest objawem chorobliwym i wymaga leczenia. Jeżeli dziecko przekroczy trzy lata i jeszcze w ogóle nie mówi, to stan taki nazywamy niemotą (mutitas). Zaburzenia mowy występują częściej u chłopców niż u dziewczynek. [patrz też: dentysta Kraków, Stomatolog Kraków, nefrolog ]