Skip to content
2 lata ago

130 words

ZABURZENIA MOWY Po pierwszym roku życia dziecko zaczyna rozumieć cel mowy i to, że każdy przedmiot ma swoją nazwę. W tym okresie dziecko rozumie znacznie więcej niż może wypowiedzieć. Do piątego roku życia dziecko mówi niewyraźnie. Opuszcza dźwięki trudniejsze do wypowiadania zastępując je łatwiejszymi lub w ogóle je pomija. Zamiast R wymawia L, zamiast K wymawia T, zamiast G wymawia D. Jest to okres fizjologicznego bełkotania. Bełkotanie (dyslalia), które przedłuża się poza piąty rok życia dziecka jest objawem chorobliwym i wymaga leczenia. Jeżeli dziecko przekroczy trzy lata i jeszcze w ogóle nie mówi, to stan taki nazywamy niemotą (mutitas). Zaburzenia mowy występują częściej u chłopców niż u dziewczynek. [patrz też: neomedica, metyloksantyny, roślina zielna krzyżówka ]

0 thoughts on “ZABURZENIA MOWY”

Powiązane tematy z artykułem: metyloksantyny neomedica roślina zielna krzyżówka