Skip to content

Zaburzenia mowy z powodu uposledzenia sluchu.

2 lata ago

161 words

Zaburzenia mowy z powodu upośledzenia słuchu. Głuchoniemota (surdo-mutitas). Dziecko. które nie słyszy jest głuchonieme i wymaga specjalnego nauczania, aby przyswoiło sobie mowę. Metody nauczania głuchoniemych polegają na przyswajaniu artykulacji za pomocą zmysłu wzroku i dotyku. Oddychanie w czasie mówienia jest nieprawidłowe. Faza wydechowa jest skrócona. Powietrze przedostaje się w dużych ilościach do nosa nadając mowie podźwięk nosowy. Wydawanie głosu (fonacja) jest nieprawidłowe. Głuchoniemi mówią zbyt wysoko lub zbyt nisko. Głos ich jest nieczysty i chrypliwy. Zabarwienie głosu Jest zmienne. Artykulacja jest niedokładna i niewyraźna. Akcent jest nieprawidłowy. Im później występuje utrata słuchu, tym zaburzenia mowy są mniej nasilone, tj. zaburzenia: oddychania, wydawania głosu, artykulacji i akcentu są mniej wyraźne. Jako granicę uważa się 7 rok życia. Poniżej tej granicy utrata słuchu prowadzi do utraty mowy, nawet jeżeli dziecko już mówiło. [podobne: buscopan compositum, roślina zielna krzyżówka, progenis ]

0 thoughts on “Zaburzenia mowy z powodu uposledzenia sluchu.”

Powiązane tematy z artykułem: buscopan compositum progenis roślina zielna krzyżówka