Skip to content

Zaburzenia mowy z powodu uposledzenia sluchu.

4 tygodnie ago

172 words

Zaburzenia mowy z powodu upośledzenia słuchu. Głuchoniemota (surdo-mutitas). Dziecko. które nie słyszy jest głuchonieme i wymaga specjalnego nauczania, aby przyswoiło sobie mowę. Metody nauczania głuchoniemych polegają na przyswajaniu artykulacji za pomocą zmysłu wzroku i dotyku. Oddychanie w czasie mówienia jest nieprawidłowe. Faza wydechowa jest skrócona. Powietrze przedostaje się w dużych ilościach do nosa nadając mowie podźwięk nosowy. Wydawanie głosu (fonacja) jest nieprawidłowe. Głuchoniemi mówią zbyt wysoko lub zbyt nisko. Głos ich jest nieczysty i chrypliwy. Zabarwienie głosu Jest zmienne. Artykulacja jest niedokładna i niewyraźna. Akcent jest nieprawidłowy. Im później występuje utrata słuchu, tym zaburzenia mowy są mniej nasilone, tj. zaburzenia: oddychania, wydawania głosu, artykulacji i akcentu są mniej wyraźne. Jako granicę uważa się 7 rok życia. Poniżej tej granicy utrata słuchu prowadzi do utraty mowy, nawet jeżeli dziecko już mówiło. [podobne: pełna obsługa od projektu po jego realizację, sprzedaż profesjonalnych kosmetyków radom, Badania psychologiczne na broń Poznań ]

Powiązane tematy z artykułem: Badania psychologiczne na broń Poznań pełna obsługa od projektu po jego realizację sprzedaż profesjonalnych kosmetyków radom