Skip to content

Uszkodzenia narzadu sluchowego

2 lata ago

168 words

U dzieci niespokojnych ciała obce należy usuwać w znieczuleniu ogólnym. Znieczulenie ogólne staje się nieodzowne w przypadkach silnie tkwiących ciał obcych, – przy obrzęku przewodu oraz tam, gdzie już uprzednio próbowano usunąć ciało obce z przewodu. Ciała obce twarde, ściśle przylegające do ścian przewodu, których nie możemy skruszyć oraz takież zepchnięte poza cieśń przewodu wymagają operacyjnego odłuszczenia małżowiny i niekiedy zdłutowania części kostnej przewodu zewnętrznego. Uszkodzenia narządu słuchowego powstają wskutek urazu mechanicznego i wskutek urazu akustycznego, tj. wskutek działania nadmiernego dźwięku; uwzględnić musimy też działanie czynników termicznych, szczególnie na zewnętrzne części narządu słuchu. Z obrażeniami małżowiny usznej spotykamy się u żołnierza w czasie wojny, tak od broni palnej jak i białej. Obrażenia te, co do swojej wielkości, przedstawiają znaczną różnorodność i mogą powodować nawet utratę całej małżowiny. [przypisy: omdlenia wazowagalne, lercan, neomedica ]

0 thoughts on “Uszkodzenia narzadu sluchowego”

Powiązane tematy z artykułem: lercan neomedica omdlenia wazowagalne