Skip to content

Spostrzegamy, ze Jerzy jest chlopcem nieuwaznym, który przerywa nauczycielowi i przeszkadza innym dzieciom

2 lata ago

233 words

Spostrzegamy, że Jerzy jest chłopcem nieuważnym, który przerywa nauczycielowi i przeszkadza innym dzieciom. Łatwo określić w danym momencie poziom wiadomości i społecznego zachowania się dzieci, natomiast stosunkowo trudno będzie tak ująć zebrane informacje, aby dawały pewnego rodzaju historyczną czy psychologiczną perspektywę, przy której bierze się pod uwagę specyficzny przebieg rozwoju dzieci i jego problemy. Laura jest zapóźniona w angielskim i w czytaniu, ale czy zrobiła jakieś postępy w zeszłym roku? Czy zachowanie się Jerzego ma jakiś związek z tym, że należy on do dzieci późno dojrzewających? Kiedy zatrzymamy się myślą na dzieciach, które zwróciły naszą uwagę i podsumujemy niektóre z naszych obserwacji, stwierdzamy często ze zdumieniem, że przejawy zachowania się, które tak nas gniewały i były dla nas zagadką, stają się nagle bardziej zrozumiałe. POJĘCIE DOJRZAŁOŚCI W tym rozdziale, podobnie jak w poprzednim, zajmiemy si ę siłami działającymi wewnątrz jednostki. Jedną z metod, które okazały się użyteczne dla rozumienia tych sił jest badanie wzrastania i wynikającego zeń zachowania się jednostki, a następnie porównywanie z wzrastaniem i mniej lub więcej typowym zachowaniem się osób w tym samym wieku. Stan faktyczny mniej lub więcej zbliżony do rówieśników nazywamy dojrzałością. [hasła pokrewne: progenis, roślina zielna krzyżówka, dziennik elektroniczny głuszyca ]

0 thoughts on “Spostrzegamy, ze Jerzy jest chlopcem nieuwaznym, który przerywa nauczycielowi i przeszkadza innym dzieciom”

Powiązane tematy z artykułem: dziennik elektroniczny głuszyca progenis roślina zielna krzyżówka