Skip to content

Porównanie pregabaliny z pramipeksolem w zespole niespokojnych nóg AD 7

2 lata ago

96 words

W porównaniu z placebo, dawka 0,5 mg pramipeksolu, ale nie dawka 0,25 mg, wiązała się ze znaczącym zmniejszeniem wyniku IRLS i istotnie większym odsetkiem pacjentów z poprawą oceny CGI-I (Tabela 2 i Rysunek 1). W ocenie nie gorszej, większe obniżenie wyniku IRLS obserwowano w przypadku pregabaliny niż pramipeksolu w dawce 0,25 mg lub 0,5 mg (średnia różnica najmniejszych kwadratów, -4,0 [górna granica przedziału ufności 97,5% {CI} -2,8] i -1,7 [górna granica 97,5% CI, -0,5], odpowiednio) w okresie 12 tygodni i (-3,8 [górny limit 97,5% CI, -2,7] i -3,1 [górny limit z 97,5% CI, -2,0], odpowiednio) przez okres 52 tygodni (P <0,001 dla wszystkich porównań). Górna granica przedziału ufności dla pregabaliny versus pramipeksolu w każdej dawce była mniejsza niż 0, co wskazuje na wyższość pregabaliny dla tego wyniku w 12 i 52 tygodniu. W analizie post hoc, która nie została określona w protokole, odsetek odpowiedzi CGI-I wykazujących poprawę objawów po 12 tygodniach i 52 tygodniach (ostatnia obserwacja przeniesiona w obu punktach czasowych) był większy w przypadku pregabaliny niż pramipeksolu w dawce 0,25 mg (P <0,001 dla obu porównań), ale nie w dawce 0,5 mg (P = 0,08 dla porównania po 12 tygodniach i P = 0,36 dla porównania po 52 tygodniach).
Tabela 3. Tabela 3. Szybkość powiększania po 40 i 52 tygodniach leczenia. Spośród 235 pacjentów otrzymujących pregabalinę (przez 40 lub 52 tygodnie), 5 (2.1%) miało nasilenie, w porównaniu z 12 z 225 pacjentów otrzymujących 0,25 mg pramipeksolu (5,3%, P = 0,08) i 18 z 235 pacjentów otrzymujących 0,5 mg dziennie (7,7%, p = 0,001) (tabela 3). (Pacjenci przydzieleni początkowo do placebo otrzymywali czynne leczenie tylko przez 40 tygodni, a zmiana w schemacie zachodziła po otrzymaniu placebo przez 12 tygodni.) Wśród pacjentów otrzymujących czynne leczenie przez cały 52-tygodniowy okres badania, nastąpiło powiększenie u 3 z 176 pacjentów otrzymywania pregabaliny (1,7%), 11 z 167 otrzymujących 0,25 mg pramipeksolu (6,6%) i 16 z 178 otrzymujących 0,5 mg pramipeksolu (9,0%) (tabela 3). Podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia żaden z 176 pacjentów otrzymujących pregabalinę nie był leczony; 3 z 167 pacjentów otrzymujących 0,25 mg pramipeksolu (1,8%) i 2 z 178 pacjentów otrzymujących 0,25 mg pramipeksolu (1,1%) miało w tym okresie nasilenie. Podczas pierwszych 12 tygodni leczenia, augmentacja wystąpiła tylko u pacjenta, który otrzymał 0,25 mg pramipeksolu.
Drugorzędne wyniki
Oceny wyników wtórnych dla aktywnych terapii w porównaniu z placebo po 12 tygodniach były poza procedurą testową
[hasła pokrewne: zatoxin ulotka, roślina zielna krzyżówka, capivit hydrocontrol ]

0 thoughts on “Porównanie pregabaliny z pramipeksolem w zespole niespokojnych nóg AD 7”

Powiązane tematy z artykułem: capivit hydrocontrol roślina zielna krzyżówka zatoxin ulotka