Skip to content

Porównanie pregabaliny z pramipeksolem w zespole niespokojnych nóg AD 3

2 lata ago

444 words

W 1-letniej, zaślepionej ocenie skuteczności i augmentacji, porównywaliśmy lek dopaminergiczny (pramipeksol) podawany w dawkach zatwierdzonych przez Food and Drug Administration do leczenia RLS, 18 z lekiem niedondaminergicznym (pregabaliną), ligandem .2.. o działaniu przeciwbólowym i przeciwdrgawkowym19, który jest obecnie zatwierdzony do leczenia bólu i epilepsji. 20 Wykazano, że pregabalina jest skuteczna w leczeniu RLS.21 Metody
Pacjenci
Dorośli (wiek .18 lat) z umiarkowanymi do ciężkich pierwotnymi RLS, zdiagnozowanymi przez badaczy na podstawie kryteriów Międzynarodowej Grupy Badawczej RLS (IRLS), 22 zostali zbadani pod kątem udziału w badaniu.23 Rozpoznanie potwierdzono za pomocą zastosowanie klinicznej wersji teletransmisji telefonicznej Hopkinsa.24 Kryteria kwalifikowalności obejmowały objawy, które wystąpiły głównie w nocy, początek objawów co najmniej 6 miesięcy przed badaniem oraz obecność objawów 15 lub więcej nocy w miesiącu przed badaniem przesiewowym. Ponadto, punktacja w Skali Ratingowej Grupy Badawczej IRLS25 musiała wynosić 15 lub więcej na początku i na końcu 1-tygodniowego okresu docierania do placebo. (Zakres skali IRLS wynosi od 0 do 40, przy czym wyższe wyniki wskazują na bardziej nasilone objawy, różnice w punktacji powyżej 3 punktów uważa się za istotne klinicznie. 26, 27) Wykluczono pacjentów z wcześniejszym raportem klinicznym z powiększeniem RLS. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów. Dodatkowe szczegóły dotyczące uczestników badania dostępne są w protokole, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Projekt badania i nadzór
Ta randomizowana, kontrolowana z użyciem placebo i podwójnie zaślepiona próba, prowadzona w warunkach aktywnych, została przeprowadzona w 102 lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych i Europie w okresie od grudnia 2008 r. Do czerwca 2011 r. Badanie było sponsorowane przez firmę Pfizer. Wszyscy autorzy byli zaangażowani w projekt i wykonanie badania, które zostało przeprowadzone zgodnie z Deklaracją Helsińską. Instytucjonalna komisja rewizyjna w każdym miejscu zatwierdziła protokół badania i nadzorowała proces uzyskiwania świadomej zgody. Piąty autor był odpowiedzialny za analizy statystyczne. Pierwszy autor przygotował pierwszą wersję manuskryptu. Wszyscy autorzy mieli pełny dostęp do danych z badań, zredagowali projekty za pomocą specjalisty medycznego opłaconego przez firmę Pfizer i podjęli ostateczną decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Wszyscy autorzy gwarantują dokładność i kompletność analiz danych i danych oraz wierność tego raportu dla protokołu badania.
Badanie zabiegów i procedur
Pacjenci byli losowo przydzielani do grupy otrzymującej placebo, 0,25 mg pramipeksolu na dzień, 0,5 mg pramipeksolu na dzień lub 300 mg pregabaliny dziennie przez 12 tygodni w kapsułkach o identycznym wyglądzie, po których pacjenci otrzymujący placebo zostali losowo przydzieleni do jednego trzech aktywnych terapii w pozostałej części badania (dodatkowe 40 tygodni) (ryc
[więcej w: drogi piramidowe, metyloksantyny, calominal forum ]

0 thoughts on “Porównanie pregabaliny z pramipeksolem w zespole niespokojnych nóg AD 3”

Powiązane tematy z artykułem: calominal forum drogi piramidowe metyloksantyny