Skip to content

Opóźnione dojrzewanie i oporność estrogenowa u kobiety z receptorem estrogenu AD 4

2 lata ago

311 words

Krzywe dawka-odpowiedź na estradiol (1 fM do .M) generowano trzykrotnie. Doświadczenia powtórzono sześć razy, a wyniki wyrażono jako średni procent i standardowe odchylenie maksymalnej odpowiedzi. Relacje zależności od dawki i wartości dla połowy maksymalnego skutecznego stężenia (EC50) obliczono za pomocą oprogramowania GraphPad Prism. Poziomy ekspresji dla zmutowanych i niezmutowanych receptorów estrogenu w transfekowanych komórkach oceniano stosując Western blot z pierwszorzędowymi przeciwciałami z Millipore (C1355) i Santa Cruz Biotechnology (sc-542). Komórkowa lokalizacja zmutowanych i niezmutowanych receptorów estrogenu została przeprowadzona w transfekowanych komórkach COS-7 przy użyciu C1355 i drugiego drugorzędowego przeciwciała znakowanego Cy3 (Jackson ImmunoResearch Laboratories). Wyniki
Wartości laboratoryjne
Przed rozpoczęciem leczenia poziom estradiolu w surowicy krwi pacjenta w teście immunologicznym był niezmiennie podwyższony, w zakresie od 750 do 3500 pg na mililitr (2753 do 12 848 pmol na litr) (Tabela 1). Po rozcieńczeniu izotopem i LC-MS, wyniki dla estradiolu w surowicy (2340 pg na mililitr [8590 pmol na litr]) i estron (1040 pg na mililitr [3847 pmol na litr]) były 10 razy wyższe niż normalne poziomy przedowulacyjne. W surowicy globulina wiążąca kortykosteroid, globulina wiążąca hormony płciowe, globulina wiążąca tyroksynę, prolaktyna i triglicerydy nie były podwyższone, pomimo podwyższonego poziomu estrogenu. Gonadotropiny pozostawały nieznacznie podwyższone. Poziom inhibiny B był prawidłowy, ale poziom inhibiny A był podwyższony, przy 319 pg na mililitr i 184 pg na mililitr przy pomiarach z dwóch różnych laboratoriów, z wartością przedmenopauzalną mniejszą niż 98 pg na mililitr i wartością pomenopauzalną mniejszą niż 10 pg na mililitr. Poziom hormonu antymobilowego wynosił 2,8 ng na mililitr (zakres normalny, od 0,3 do 11,2).
Poziom insuliny na czczo na czczo pacjenta wynosił 5,8 .U na mililitr (normalny zakres, od 2,6 do 24,9 [40 pmol na litr, normalny zakres, 18 do 173]), a poziom glukozy na czczo wyniósł 90 mg na decylitr (5 mmol na litr), co spowodowało ocenę modelu homeostatycznego – insulinooporność (HOMA-IR) o wartości 0,8 (wartość normalna, <2,5) .19 Test doustnej tolerancji glukozy wykazał poziomy glukozy wynoszące 102, 82 i 44 mg na decylitr (5,7, 4,6 i 2,4 mmol na litr) odpowiednio po 0, i 2 godzinach, przy odpowiednich poziomach insuliny 7,3, 27,2 i 23,6 .U na mililitr (51, 189 i 164 pmol na litr). Pomimo niskiego 2-godzinnego poziomu glukozy, pacjent pozostawał bezobjawowy. Poziom glikowanej hemoglobiny wynosił 5,5% (zakres normalny, 4,8 do 5,6).
Sekwencjonowanie DNA ESR1
Figura 2. Figura 2. Analiza mutacji ESRI u pacjenta i wynikająca z niego zmniejszona aktywność receptora estrogenowego
[przypisy: metyloksantyny, calominal forum, gimnazjum głuszyca dziennik elektroniczny ]

0 thoughts on “Opóźnione dojrzewanie i oporność estrogenowa u kobiety z receptorem estrogenu AD 4”

Powiązane tematy z artykułem: calominal forum gimnazjum głuszyca dziennik elektroniczny metyloksantyny