Skip to content

obrazenia postrzalowe

2 lata ago

222 words

Z obrażeniami głębiej położonych części narządu słuchowego – zewnętrznego przewodu słuchowego, ucha środkowego i ucha wewnętrznego – spotykamy się szczególnie często w czasie działań wojennych u żołnierzy, są to obrażenia postrzałowe. W wielu przypadkach obrażenia te nie są rozpoznane, wskutek bowiem towarzyszących uszkodzeń sąsiednich części mózgu i dużych naczyń krwionośnych następuje śmierć na polu walki. Ale i te obrażenia, które ograniczają się do narządu słuchu, uważać musimy za obrażenia ciężkie. Dotyczą one wszystkich głębiej położonych części narządu słuchowego i przedstawiają ogromną rozmaitość co do stopnia i wielkości uszkodzenia – zależnie od jakości pocisku i sposobu powstania obrażenia. Do najlżejszych należą uszkodzenia samego zewnętrznego przewodu słuchowego. Obrażenia zewnętrznego przewodu słuchowego zwykle prowadzą do mniejszych lub większych zwężeń przewodu, a nawet do jego zarośnięcia. Oprócz obniżenia ostrości słuchu, które powstaje wskutek znaczniejszego zwężenia lub zarośnięcia przewodu oraz utrudnionego wydalania się woszczyny, zmiany te nabierają szczególnego znaczenia w tych przypadkach, w których poza blizną rozwinie się zapalenie, w przypadkach tych odpływ wydzieliny jest utrudniony lub niemożliwy . [więcej w: bogusia lewińska instagram, omocznia, gabinety stomatologiczne ]

0 thoughts on “obrazenia postrzalowe”

  1. Ja po kilku infekcjach, które u mojego dziecka skończyły się zapaleniem oskrzeli

Powiązane tematy z artykułem: bogusia lewińska instagram gabinety stomatologiczne omocznia