Skip to content

Genomika, niepełnosprawność intelektualna i autyzm ad 7

2 lata ago

497 words

Dlatego podejście to okazało się najskuteczniejsze u osób z rozpoznawalnymi lub dość jednorodnymi zaburzeniami. Pierwszy eksperyment potwierdzający zasadność zakończył się sukcesem na podstawie badań tylko czterech osób z zespołem Freemana-Sheldona (znanym również jako syndrom świszczącego twarzy i już wiadomo, że jest spowodowany przez mutacje w MYH3) .103 Następnie Strategia została wykorzystana do zidentyfikowania genu odpowiedzialnego za zespół Kabuki (niepełnosprawność intelektualna, dysmorfizm twarzy i wrodzona wada serca spowodowana mutacjami de novo w MLL2) 97 oraz zespół Schinzela-Giediona (ciężka niepełnosprawność intelektualna, dysmorfizm twarzy i wiele wad wrodzonych anomalie spowodowane mutacjami de novo w SETBP1) .98 W obu zespołach Kabuki i Schinzel-Giedion mutacja u dzieci nie była obserwowana u żadnego z rodziców, a de novo występowanie mutacji u klinicznie podobnych dzieci stanowi silny dowód przyczynowości. Analiza triów (tj. Genów od chorego pacjenta i jego rodziców) była szczególnie skutecznym podejściem w interpretacji dużych objętości danych sekwencjonowania egzomu (Figura 2B). Ta strategia jest stosowana, gdy oczekuje się, że pacjent będzie miał mutację de novo, której nie można znaleźć w egzemie rodzica. Przewiduje się, że przeciętny noworodek będzie nosił nie więcej niż jedną zmianę sekwencji de novo, która zmienia aminokwas. 104 Dlatego sekwencjonowanie exomes dotkniętego dziecka i jego lub jej nienarażonych rodziców wydaje się być skuteczną metodą identyfikacji de nowotwórcze mutacje powodujące choroby.
Analiza trio okazuje się być skutecznym sposobem identyfikowania podstawowych przyczyn genetycznych również w niezdrowej intelektualnej niepełnosprawności. Visserzy i współpracownicy99 zastosowali tę strategię do 10 przypadków niepoprawnej niepełnosprawności intelektualnej bez historii rodziny w celu zidentyfikowania zmian de novo. W 6 przypadkach zidentyfikowali 9 prawdziwych wariantów de novo (w 9 różnych genach). Dwóch pacjentów miało mutację de novo w genie o znanym związku z niepełnosprawnością intelektualną. W 4 innych przypadkach pacjenci mieli wariant de novo w prawdopodobnym kandydującym genie. Chociaż każdy z genów kandydujących zidentyfikowanych w tym badaniu wymaga dalszych badań w celu potwierdzenia jego roli w niepełnosprawności intelektualnej, wyniki wskazują, że analiza trio jest skuteczną metodą wykrywania mutacji de novo i nowych genów kandydujących. O Roak i jego współpracownicy102 zastosowali podejście trio do przeanalizowania sekwencji egzomów u 20 dzieci z autyzmem i ich nienaruszonymi rodzicami. U 4 z 20 dzieci autorzy stwierdzili prawdopodobnie istotne mutacje de novo w genach, o których wiadomo, że uczestniczą w rozwoju mózgu (FOXP1, 105 GRIN2B, 106 SCN1A, 107 i LAMC3 108).
Sekwencjonowanie exome stosowano również do identyfikacji genów związanych z chorobami recesywnymi (Figura 2C). Pierwszymi przykładami były rozpoznanie wrodzonej biegunki chlorkowej u dziecka podejrzewanego o inne zaburzenie109 oraz identyfikacja genu powodującego zespół Millera, zaburzenie czaszkowo-twarzowe.110 W kilku badaniach wykorzystano masowo równoległe sekwencjonowanie do zbadania autosomalnej recesywnej niepełnosprawności intelektualnej. W dużej, spokrewnionej rodzinie z wieloma dotkniętymi chorobą dziećmi, Calişkan i koledzy101 zsekwencjonowali egzekcje rodziców, aby szukać heterozygotycznych szkodliwych mutacji w obrębie 2-Mb łączącego regionu
[więcej w: visolvit junior, lercan, progenis ]

0 thoughts on “Genomika, niepełnosprawność intelektualna i autyzm ad 7”

  1. Niedoczynność tarczycy to dość uciążliwa choroba i trzeba brać leki praktycznie cały czas

Powiązane tematy z artykułem: lercan progenis visolvit junior