Skip to content

Do zespolenia doszpikowego nadaje sie zwlaszcza zlamanie poprzeczne i krótkoskosne

2 lata ago

137 words

Do zespolenia doszpikowego nadaje się zwłaszcza złamanie poprzeczne i krótkoskośne powyżej połowy długości, aż prawie do poziomu krętarza mniejszego; na następnym miejscu stoi złamanie poprzeczne i krótko- skośne poniżej połowy długości, jednak w odległości większej niż 6 cm od szpary stawu kolanowego, Nie nadaje się natomiast do zespolenia doszpikowego złamanie położone w mniejszej odległości . niż 6 cm od szpary stawu kolanowego oraz wszystkie złamania spiralne o długim klinie obrotowym. Wybór gwoździa. Długość gwoździa ustalamy przez zmierzenie odległości pomiędzy szczytem krętarza dużego. i boczną stroną szpary stawu kolanowego: w czasie mierzenia podudzie winno być zgięte pod kątem prostym. [przypisy: drogi piramidowe, bogusia lewińska instagram, gimnazjum głuszyca dziennik elektroniczny ]

0 thoughts on “Do zespolenia doszpikowego nadaje sie zwlaszcza zlamanie poprzeczne i krótkoskosne”

Powiązane tematy z artykułem: bogusia lewińska instagram drogi piramidowe gimnazjum głuszyca dziennik elektroniczny