Skip to content

Bezwzglednie przeciwwskazane jest usuwanie cial obcych za pomoca kleszczyków

2 lata ago

166 words

Ciała nie pęczniejące i nieostre staramy się usunąć przez przepłukanie przewodu. Ciała pęczniejące przepłukujemy alkoholem, nigdy wodą, lub usuwamy za pomocą haczyka usznego, po uprzednim wprowadzeniu do przewodu alkoholu lub gliceryny. W ten sposób objętość ciała obcego może być zmniejszona. Wprowadzenie haczyka do przewodu zewnętrznego winno odbywać się po jego przednio-dolnej ścianie, tą drogą unikamy uszkodzenia błony bębenkowej oraz mamy najlepsze szanse wydostania ciała obcego na zewnątrz, a nie zepchnięcia go do dalszych odcinków przewodu. Żywe owady najpierw należy zabić przez wlanie wody ciepłej lub podanie do ucha alkoholu lub pary chloroformu i następnie wypłukać . Bezwzględnie przeciwwskazane jest usuwanie ciał obcych za pomocą kleszczyków lub szczypczyków, szczególnie przez osoby niedoświadczone; tego rodzaju próby najczęściej kończą się zepchnięciem ciała poza cieśń przewodu, a nawet poza błonę bębenkową. [podobne: oregano h97 poznań, oregano h97, drogi piramidowe ]

0 thoughts on “Bezwzglednie przeciwwskazane jest usuwanie cial obcych za pomoca kleszczyków”

Powiązane tematy z artykułem: calominal forum drogi piramidowe oregano h97